درخواست واگذاری امتیاز پخش

نوع گروه محصولات:(*)
ورودی نامعتبر

درخواست کننده :(*)
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی/نام شرکت:(*)
ورودی نامعتبر

مدرک تحصیلی:(*)
ورودی نامعتبر

نشانی ملک:(*)
ورودی نامعتبر

متراژ ملک:(*)
ورودی نامعتبر

بارگذاری تصویر سردر ملک:(*)
ورودی نامعتبر

میزان سرمایه گذاری(تومان):(*)
ورودی نامعتبر

وضعیت مالک:(*)
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت:(*)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه:(*)
ورودی نامعتبر

ایمیل:(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با حرفه مورد درخواست:(*)
ورودی نامعتبر

نحوه آشنایی با گروه بین المللی مامایار:(*)
ورودی نامعتبر

میزان سابقه فعالیت در این حرفه (سال):
ورودی نامعتبر

تاریخ:(*)
ورودی نامعتبر

لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می باشد در کادر زیر وار نمایید:(*)
لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می باشد در کادر زیر وار نمایید:
ورودی نامعتبر

ارسال:
  

Main Menu